Uw BTW aangifte

A&A Administratie zorgt voor een keurige BTW aangifte. Dit zijn minimaal vijf aangiften per jaar. In de eerste maand na het kwartaal moet aangifte worden gedaan. Dit zijn dus vier aangiften. De vijfde aangifte valt altijd samen met de jaarrekening. Dit is de zogenaamde suppletie aangifte. Deze aangifte verzorg ik voor u indien een aangifte moet worden gecorrigeerd. Dit kan de aangifte van dit jaar zijn of 1 van de aangiften van de afgelopen 5 jaar. De correcties betreffen vaak privégebruik van de computer, een auto van de zaak etc. Hieronder leg ik u het een en ander uit over de BTW. Deze informatie is niet uitputtend, het is basiskennis.

Over al uw verkopen moet u belasting betalen. Dit heet de zogenaamde omzetbelasting ook wel btw genoemd. Btw staat voor : Belasting over de Toegevoegde Waarde. U moet belasting betalen over de meerwaarde die uw product of dienst door uw handelen krijgt. Dit betekent dus ook dat u BTW die u heeft uitgegeven om uw product die meerwaarde te geven, mag aftrekken.

Welke zaken zijn btw belast?

Zoals gezegd is btw de belasting die u verschuldigd bent over uw verkopen (omzet). U dient btw te betalen als u de volgende zaken levert:

 • verkoop van goederen
 • goederen verkoopt door middel van huurkoop
 • onroerende zaken bouwt, zoals huizen of kantoorgebouwen en deze aan uw klanten verkoopt
 • goederen monteert of installeert, zoals een centrale verwarmingsketel
 • diensten aanbied bijvoorbeeld het verzorgen van de boekhouding van een ondernemer
 • goederen uit uw onderneming haalt voor eigen gebruik

 

Waarover berekent u btw?

U berekent btw over het totale bedrag dat u in rekening brengt of u van uw klanten ontvangt. De btw wordt berekent over het totale bedrag van de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. Als uw klant meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan bent u ook daarover ook btw verschuldigd.

Berekening verkoopprijs inclusief btw:

Aankoop materiaal voor € 100,- per stuk, exclusief BTW. Winstmarge is 100%. De producten moeten dus € 200,- per stuk opbrengen, exclusief btw. U verkoopt deze producten dan voor € 200,- + 21% = € 242,-

Berekening van de btw bij vastgestelde verkoopprijs?

Verkoop goederen voor € 199,95 inclusief 21% BTW. De BTW wordt dan: € 199,95 x 21/121 = €34,70.

 

De verschillende BTW tarieven:

De BTW tarieven zijn: 21% (tot 1 oktober 2012 was dat nog 19%), 6% en 0%. Het tarief dat voor u geldt hangt af van het soort goederen of diensten. Het meest voorkomende tarief is het 21% tarief. Er zijn echter ook vrijgestelde. Het hoogste tarief geldt in principe voor alle goederen en diensten.

Uitzonderingen: 6%-tarief o.a. voor:

 • eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken
 • verkoop en verhuur van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • agrarische producten en diensten
 • braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • geneesmiddelen
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar
 • personenvervoer
 • gebruikmaken van een zwembad of badhuis, inclusief sauna
 • verhuur van vakantiewoningen en kampeerplaatsen
 • toegang sportieve evenementen (sportwedstrijden)
 • diensten door kappers
 • isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen
 • geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie

Het 0%-tarief is het buitenlandse handel tarief. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. u hoeft ook geen BTW te berekenen over tabaksproducten.

U levert diensten en/of goederen met een verschillend tarief? Dan moet u dit apart in uw administratie registreren. Uw boekhouder van A&A Administratie heeft hier ervaring mee. Uw boekhouding wordt hier keurig op ingericht!