Als het ondernemingsjaar weer is afgelopen ga ik uw jaarrekening verzorgen. Daar ben ik, afhankelijk van het aantal financiële mutaties vier tot twaalf uur mee bezig. Het is dus van belang dat u daar ook het nut van inziet! Met name als er geen derde partij is die belang heeft in uw jaarrekening en u voor uw gevoel een goede (interne) administratie heeft die u alle benodigde informatie geeft.

Mocht u overigens een officiële accountantsverklaring nodig hebben, bijvoorbeeld voor een lening van uw bank, dan kan ik dat voor u regelen via mijn netwerk.

Een jaarrekening is waardevol omdat:

  1. De jaarrekening een standaard overzicht van uw gemaakte kosten en opbrengsten is. Het geeft u inzicht in de opbouw van uw kosten. Dit inzicht kunt u gebruiken om uw kosten goed onder controle te houden.
  2. De jaarrekening is de basis voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers.
  3. U kunt met uw jaarrekening verantwoording af leggen betreffende de financiële positie van uw onderneming. Deze verantwoording legt u af omdat u bijvoorbeeld geld heeft geleend. Voorbeelden van belanghebbenden zijn uw familie, vrienden, en natuurlijk de bank..
  4. Met de jaarrekening heeft u een basis voor een financieringsaanvraag. Het kan een indicatie geven voor de in de toekomst te verwachten winsten.
  5. De jaarrekening van een BV of NV vormt de basis voor publicaties richting de KvK.

Ik ben mij er zeker van bewust dat een jaarrekening voor de ene ondernemer een grotere meer waarde heeft dan voor de ander. Ik ben er echter van overtuigd dat iedere ondernemer voordeel heeft bij een goed jaarverslag.

Als ondernemer moet u vaak “in een glazen bol” kijken. Uw jaarrekening zal u zeker helpen om op verantwoorde wijze belangrijke beslissingen te nemen. Het is een investering in de toekomst van u en uw onderneming. De basis voor een weloverwogen beslissing!

Wilt u meer informatie? Vraag dan eens vrijblijvend een offerte op!