Salarisadministratie

SALARISADMINISTRATIE UITBESTEDEN?

Voor veel kleine ondernemers is de salaris administratie echt een brug te ver. Ik wil u deze zorgen uit handen nemen. A&A Administratie zorgt voor professionele aanpak. Uw salarisadministratie wordt te allen tijde verwerkt door een gediplomeerd en ervaren salarisadministrateur. Want de salarisverwerking vereist kennis van de huidige wet- en regelgeving, wijzigingen in cao’s en bedrijfstakregelingen. Alleen dan worden loonstroken op de juiste wijze tot stand. Kwaliteit en service, daar draait het om. Bij A&A Administratie kunt u uw gehele administratie onderbrengen, dus ook uw salaris administratie.

Aanleveren van uw salarisadministratie

Indien u uw salarisadministratie aan ons uitbesteed, dan levert u de salarismutaties aan via de post of per mail. Daarna bent u ontzorgt. Ik neem het van u over en u kunt weer bezig zijn met de zaken waar u goed in bent. Via het internet kunt u inloggen in uw persoonlijk loondossier. De loonstroken kunt u naderhand zelf afdrukken. Zo heeft u altijd inzage in uw salarishistorie.

U bent ontzorgt en u bespaart tijd

Uw salarisadministratie veilig onder dak! De salarisadministratie uitbesteden is stress verlagend en het bespaart tijd. Daarnaast loopt u aanmerkelijk minder risico op nare verrassingen waar u achteraf voor komt te staan.

De standaarddiensten:

Hieronder staat een overzicht van de standaarddiensten. De output van maandelijkse mutaties ontvangt u als een PDF bestand per mail en/of in uw loonportaal.

Maandelijks:

 • Loonstrook;
 • Betaallijst;
 • Loonaangifte voor de belastingdienst;
 • Indien nodig de aangifte naar de pensioenfonds

Jaarlijks:

 • Jaaropgave werknemers;
 • Berekening vakantiegeld;
 • Verzorging jaarwerk;
 • Indien nodig jaaropgave naar de pensioenfonds.

Afspraken:

 • Loon journaalpost kan maandelijks of per kwartaal;
 • EDM (Eerste Dag Melding).

Aanvullende diensten:

Deze diensten kunnen wij op uw verzoek voor u verzorgen.

 • Aanvraag loonheffingnummer bij de belastingdienst;
 • Aanmelden bij het pensioenfonds;
 • Arbeidsovereenkomst opstellen;
 • Werkgeversverklaring;
 • Pro forma loonstroken;
 • Per loonstrook per post (origineel en een kopie).