Geschreven door administratiekantoor A&A Administratie in Groningen

De fiscale Oudedagsreserve voor ZZP ers en freelancers

Van uw behaalde winst mag u een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat u kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat u opzij zet hoeft u geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan u berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting. Dit geld kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld investeringen in plaats van bij de bank lenen. Ook kunt u bestaande leningen (tijdelijk) verlagen / aflossen. Het verlaagd dus uw rentekosten en verhoogd uw liquiditeit.

Een ander voordeel is dat indien u dit bedrag na uw pensioengerechtigde leeftijd terug moet betalen, dit tegen een lager tarief kan doen!

Hoe werkt Fiscale Oudedagsreserve (FOR) Enkele voorwaarden: 
Jaarlijks kunt u vrijwillig een bedrag aan uw oudedagsreserve toevoegen en dit in mindering brengen op uw belastingaangifte. Om voor de Fiscale Oudedagsreserve in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 

  • U moet voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigen (1225 uur per jaar)
  • U mag nog geen 65 jaar zijn
  • U mag een maximaal bedrag toevoegen van in 2012 12 % met een maximum van € 9.542, – (2011: € 11.882, – / 2010: € 11.811, – )
  • Uw onderneming moet wel winst maken, bij verlies is geen toevoeging mogelijk.
  • Uw totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan uw bedrijfsvermogen.
  • U dient jaarlijks op de balans van uw onderneming de stand van de opgebouwde reserve te vermelden.

De FOR is persoonlijk
De oudedagsreserve is voor u persoonlijk, als uw partner ook zelfstandig meewerkt in uw bedrijf dan kan uw partner een eigen FOR opbouwen. Indien u meerdere ondernemingen drijft dan kunt u de reserve verdelen over die bedrijven en apart vermelden op de balansen van die bedrijven.

De FOR kan voordelig zijn
Elk jaar dat u een bedrag aan de oudedagsreserve toevoegt, krijgt u over dat bedrag uitstel van belastingbetaling. Dit betekent dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. U beschikt daardoor over een bedrag dat u anders direct als belasting had moeten betalen. Toch is het niet altijd verstandig de oudedagsreserve tot het maximaal mogelijke op te voeren, want de oudedagsreserve is eigenlijk uitstel van betaling van belasting. Het kan zijn dat u ooit moet afrekenen op een moment dat het u slecht uitkomt.

 

Uw boekhouder bij A&A Administratie adviseert u niet voor het maximum te gaan indien uw privé vermogen aan de lage kant is.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.