Uw partner helpt u met de onderneming, dat is fiscaal interessant!

Als uw partner u meehelpt in uw onderneming, bijvoorbeeld uw correspondentie of het beheer van uw email of website dan kan u in aanmerking komen voor de Meewerkaftrek. U heeft dan de keuze uit een aantal mogelijkheden. A&A zoekt dit voor u uit en geeft u advies over de beste keuze.

Meewerkaftrek

Om in aanmerking te komen dient u een sluitende urenadministratie te kunnen overleggen. Uw partner werkt onbetaald (d.w.z. minder dan €5000,-) mee waardoor u in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. Deze aftrek is afhankelijk van de winst en de uren dat uw partner u heeft geholpen. Deze arbeidsvergoeding kunt u niet aftrekken van uw winst. Nu heeft u recht op de aftrek.

Als u uw partner een (reële) vergoeding geeft voor haar / zijn activiteiten binnen uw onderneming en dit loon is minimaal € 5000,- dan is dit weer aftrekbaar van de winst. Uw partner is dan een werknemer (met een arbeidscontract!) die gewoon belasting moet betalen over het loon. Dus als u dit niet zou kunnen aftrekken zou dit een dubbele belasting tot gevolg hebben. Er hoeft echter geen werknemerspremie te worden betaald. Dat heeft tot gevolg dat er ook geen recht bestaat op een werkeloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Denk u er wel aan dat u een urenregistratie dient bij te houden. Overigens hoeft er geen daadwerkelijke uitbetaling van het loon plaats te vinden. Er moet dan wel een schuldbekentenis op papier gezet worden.

Man-vrouw firma

Een man-vrouw firma is het best te vergelijken met een VOF (Vennootschap Onder Firma) en is geen speciale rechtsvorm. Beide partners zijn voor 100% aansprakelijk voor de schulden.

Als u samen voldoet aan de eisen van ondernemerschap dan kunt u ook samen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de  zelfstandigenaftrek U heeft dan bv in plaats van 1 x €7280 recht op 2x 7280! Bovendien kan de winst uit onderneming worden gesplitst waardoor u minder belasting hoeft te betalen!  Dit betekent dat de partner in ieder geval aan het urencriterium moet voldoen. Denkt u er ook aan om uw onderneming op twee namen te laten registreren. Dus zowel bij de KvK als de belastingdienst.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.