Geschreven door administratiekantoor A&A Administratie in Groningen

Voorraden; Hoe gaat u daar mee om?

 

Wat zijn voorraden: Dit zijn grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Vaak koopt u in de loop van de maand grondstoffen voor uw eindproduct. Aan het eind van het jaar moet de jaarrekening worden gemaakt. De voorraad vertegenwoordigd een bepaalde waarde die op de balans moet worden weergegeven. Dit geldt ook voor halffabricaten. welke waarde moet u die geven? Lastig want er zitten nu ook al b.v. arbeidsuren in.

Hoe u de waarde van uw voorraden bepaalt en welke regels

daarvoor gelden, kunt u hierna lezen.

 

Welke regels gelden voor het waarderen van de voorraad?

 

Als u voorraden koopt heeft dit geen invloed op uw inkomstenbelasting. Er ontstaat echter wel voorraad. hier gelden enkele regels voor.

 

Het waarderen van de voorraad

 

U moet de voorraad waarderen tegen kostprijs die aan het eind van het boekjaar aanwezig zijn. Dit heeft invloed op uw inkomstenbelasting.

Voor incourante goederen (Slecht verhandelbare) zoals b.v. kleding mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. Dan geldt kostprijs – lagere waarde. Dit trekt u af van de opbrengst. Let op! detaillisten in textiel, meubelen, stoffering of kleding moeten een vast percentage toepassen die door de belastingdienst is vastgesteld. Dit zoekt A&A Administratie zo voor u uit!

 

Eigenaar haalt goederen uit de onderneming voor Privégebruik

 

In vaktermen heet dit “onttrekkingen”. De eigenaar haalt goederen uit de onderneming voor eigen gebruik. U bent bijvoorbeeld bloemist en u haalt een boeket bloemen uit uw onderneming voor uw zus die jarig is. Dit zijn dan geen inkoopkosten meer en de terugontvangen BTW over de inkoopwaarde moet u terugbetalen. Al deze onttrekkingen moeten goed worden bijgehouden voor het bepalen van de winst uit onderneming

 

Hoe moet de BTW nu afgetrokken worden?

 

Meestal kunt u de voorbelasting die uw leveranciers aan u berekenen als u goederen koopt of investeringen doet, weer aftrekken

Als u investeert is de aftrek van voorbelasting in het jaar van aanschaf nog niet definitief. Deze kan worden herzien. Er is een onderscheid tussen roerende en onroerende zaken.

 

* Roerende investeringsgoederen: Herzieningstermijn tot 4 jaar na ingebruikname.

In de praktijk heeft u alleen kans op een herziening als u omzet maakt met zowel belaste als vrijgestelde zaken.

* Onroerende zaken: Herzieningstermijn tot negen jaar na ingebruikname. Ook hier geldt: In de praktijk heeft u alleen kans op een herziening als u omzet maakt met zowel belaste als vrijgestelde zaken. Daarnaast gaat het een rol spelen als u uw investering binnen een termijn van negen jaar (met vrijstelling van btw) verkoopt. Dus ook als uw gewone omzet volledig

belast is met btw, kunt u bij de verkoop van een onroerende zaak toch te maken krijgen met herziening van voorbelasting. Ook kunt u te maken krijgen met herziening bij een toe- of

afname van het privégebruik van onroerende investeringsgoederen.

 

Welke btw is niet aftrekbaar als voorbelasting?

 

De volgende btw kunt u niet als voorbelasting aftrekken:

* de btw die u betaalt over goederen en diensten die vrijgestelde leveringen en diensten betreft;

* de btw die u betaalt over privéaankopen (goederen en diensten die u helemaal niet in uw onderneming gebruikt);

* de btw die u betaalt over sommige relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen

* de btw die u betaalt over horecabestedingen

 

Gemengd gebruik: niet alle voorbelasting aftrekbaar

 

Bij zowel zakelijk als privégebruik (gemengd gebruik) van goederen en diensten kunt u mogelijk de voorbelasting maar deels van de betaalde voorbelasting aftrekken.

Er zijn twee gevallen van gemengd gebruik:

* U gebruikt goederen of diensten zowel privé als zakelijk. De aftrek van voorbelasting is afhankelijk van uw keuze voor privé- of ondernemingsvermogen, en van de vraag of het gaat om roerende of onroerende zaken.

* U verricht belaste en vrijgestelde leveringen en diensten. Dan moet u de voorbelasting splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.